Ja redzat šo paziņojumu, tas nozīmē, ka mums ir problēmas ielādēt ārējos resursus mājaslapā.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Galvenais saturs

Divu parasto daļu reizināšana: 5/6 · 2/3

Kā reizināt parastās daļas?

Pirmais solis, reizinot parastās daļas, ir sareizināt skaitītājus. Otrais solis ir sareizināt saucējus. Beigās daļa jāsaīsina. Parastās daļas var arī saīsināt pirms reizināšanas, saīsinot kopīgos reizinātājus skaitītājā un saucējā. Saīsināšana pirms reizināšanas palīdz izvairīties no lieliem skaitļiem.

.
Izveidojuši Salmans KānsunMonterey Institute for Technology and Education.

Video teksts

Mums ir uzdevums sareizināt 5/6 reiz 2/3 un tad saīsināt atbildi. Sareizināsim abus skaitļus. Tātad 5/6 reiz 2/3. Daļskaitļu reizināšana patiesībā ir diezgan vienkārša. Jaunais skaitītājs jeb reizinājuma skaitītājs ir abu skaitītāju reizinājums – jaunais skaitlis augšā būs abu augšējo skaitļu reizinājums. Šeit reizinājuma skaitītājs būs 5 reiz 2. Tātad šis būs vienāds ar 5 reiz 2 skaitītājā un 6 reiz 3 saucējā. Kopā tas būs... 5 reiz 2 ir 10, un 6 reiz 3 ir 18, tātad atbilde ir 10/18. Un šo var iztēloties gan kā 2/3 no 5/6, gan kā 5/6 no 2/3 – kā tev labāk patīk. Un pareizā atbilde ir 10/18, bet, paskatoties uz abiem skaitļiem, tu varbūt uzreiz redzi, ka tiem ir kāds kopīgs dalītājs. Abi skaitļi dalās ar 2, tādēļ, ja gribam atbildi saīsināt, tie jāizdala ar 2. Tātad dalām 10 ar 2 un dalām 18 ar 2. 10 dalīts ar 2 ir 5, un 18 dalīts ar 2 ir 9. Šo gan varēja izdarīt arī ātrāk. To varēja izdarīt pat pirms pašas reizināšanas. To varēja darīt arī šeit. Jo skaitītājā ir 2 un arī dalītājā ir kaut kas, kas dalās ar 2, tāpēc izdalīsim skaitītāju ar 2, un šeit paliks 1. Izdalīsim saucēju ar 2, un šeit paliks 3. Un tad atliek sareizināt – 5 reiz 1 ir 5, un 3 reiz 3 ir 9. Tas ir tieši tas pats, ko darījām te, tikai šoreiz mēs saīsinājām pirms pašas reizināšanas. Un būtībā to varēja darīt pat šeit. Tad mūsu domu gājiens būtu šāds – saucējā būs jāreizina 6 reiz 3, un skaitītājā būs jāreizina 5 reiz 2. Izdalīsim skaitītāju ar 2, tad šeit paliks 1, un izdalīsim saucēju ar 2 – jo šis dalās ar 2 –, un šeit paliks 3. Un tad sareizinām – 5 reiz 1 ir 5, un 3 reiz 3 ir 9. Visi veidi ir vienādi labi. Šādi redzami atsevišķie reizinātāji un var būt mazliet vieglāk ieraudzīt kopīgo dalītāju, bet tikpat labi var saīsināt arī beigās.