If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Parasto daļu reizināšanas teksta uzdevums: velosipēds

Risinām teksta uzdevumu, sareizinot parasto daļu ar jaukto skaitli. Izveidojis Salmans Kāns.

Video teksts

Tu brauc ar riteni, un tavs ātrums ir 1/5 kilometri minūtē. Lai nokļūtu līdz drauga mājām, tev nepieciešamas 3 un 1/3 minūtes. Cik kilometru attālumā dzīvo tavs draugs? Te ir arī dažas bildītes ar kungiem uz riteņa. Skaidrs, ka uz darbu viņi nebrauc, daži pat īsti nebrauc ar riteni. Bet atpakaļ pie uzdevuma. Tu tātad brauc ar riteni, un tavs ātrums ir 1/5 kilometri minūtē. Un tu to darīsi 3 un 1/3 minūtes – reiz 3 un 1/3. Tātad mums jāizdomā, kā sareizināt 1/5 ar 3 un 1/3. To var izdarīt divējādi. 3 un 1/3 var pārveidot kā 1/5 reiz 3 plus 1/3. Tas ir tieši tas pats, kas 3 un 1/3. Un tagad varam izmantot distributīvo īpašību. Tas tad būtu 1/5 reiz 3 – paturēšu tās pašas krāsas – plus 1/5 reiz 1/3. Un tas būs vienāds ar... 1/5 reiz 3 varam pārrakstīt kā 1/5 reiz 3/1. Tas ir tas pats, kas 3, ja rakstām 3 kā daļskaitli. Un tad, protams, jāpieskaita 1/5 reiz 1/3. Tagad izrēķināsim, cik ir katra no šīm daļām. Sareizinām skaitītājus un sareizinām saucējus, un šis būs vienāds ar 1 reiz 3 skaitītājā un 5 reiz 1 saucējā. Savukārt šī daļa... un te ir svarīgi atcerēties darbību secību – vispirms ir jāsareizina. Šis tātad būs 1 reiz 1 skaitītājā un 5 reiz 3 saucējā. Esam tikuši līdz 3/5 plus 1/15. Tagad mums ir dažādi saucēji. Bet par laimi, ja šim skaitītāju un saucēju pareizinām ar 3, tiekam pie kopsaucēja 15. Tātad te būs 9/15 plus 1/15, kas ir vienāds ar 10/15. Un tagad gan skaitītāju, gan saucēju varam izdalīt ar 5, un gala rezultāts būs 2/3. Tātad attālums līdz drauga mājām ir 2/3 kilometri. Šis bija interesanti, bet diezgan gari. Ir arī vienkāršāks veids, kā šo atrisināt. Šī izteiksme ir tas pats, kas 1/5 reiz... un šoreiz pārveidosim 3 un 1/3 par jauktu skaitli. Tātad 1/5 reiz 3 un 1/3, ko pārrakstīsim kā 9/3... Atvaino, 3 un 1/3 pārveidosim par neīstu daļu. Tātad 9/3 – kas ir 3 – plus 1/3, un tas būs vienāds ar – ui, tā nav īstā krāsa – tas būs vienāds ar 1/5 – joprojām nav īstā krāsa – reiz 9/3 plus 1/3, kas kopā ir 10/3. Un tagad varam sareizināt skaitītājus un saucējus. Tātad 1 reiz 10 skaitītājā – mēģināšu pieturēties pie krāsu koda –, un 5 reiz 3 saucējā, un rezultāts ir tāds pats kā iepriekš. 1 reiz 10 ir vienāds ar 10. 5 reiz 3 ir 15. Un, kā jau noskaidrojām, 10/15 ir tas pats, kas 2/3. Tātad attālums līdz drauga mājām ir 2/3 kilometri.