If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Parasto daļu dalīšana: 3/5 : 1/2

Divu parasto daļu dalīšana ir tas pats, kas pirmās daļas reizināšana ar otrās daļas apgriezto daļu. Pirmais solis parastās daļas dalīšanā ir atrast otras daļas pretējo daļu (apmainīt skaitītāju ar saucēju vietām). Pēc tam jāsareizina abi skaitītāji. Tad sareizini abus saucējus. Beigās, ja nepieciešams, saīsini jauno parasto daļu. Izveidojuši Salmans KānsunMonterey Institute for Technology and Education.

Video teksts

Izdali un pieraksti atbildi kā jauktu skaitli. Un mums jāizdala 3/5 ar 1/2. Ja runa ir par daļskaitļu dalīšanu, vienkārši jāatceras, ka dalīt ar daļskaitli ir tas pats, kas reizināt ar šī daļskaitļa apgriezto skaitli. Tātad šis būs tas pats, kas 3/5 reiz – ņemam šīs 3/5, dalīšanas zīmes vietā liekam reizināšanas zīmi un reizinām nevis ar 1/2, bet gan ar 1/2 apgriezto skaitli, kas ir 2/1 – tātad reizinām ar 2/1. Dalīt ar 1/2 ir tieši tas pats, kas reizināt ar 2/1. Un tagad varam vienkārši sareizināt. 3 reiz 2 ir 6, tātad skaitītājā būs 6. 5 reiz 1 ir 5. Tātad 3/5 dalīts ar 1/2 ir 6/5, ja izsakām to kā neīstu daļu. Bet mums atbilde jāpieraksta kā jaukts skaitlis. Izdalīsim 6 ar 5, lai saprastu, cik reizes 5 ietilpst skaitlī 6. Tā mēs izrēķināsim jauktā skaitļa veselo daļu un tas, kas paliks atlikumā, būs piektdaļu skaitītājā. Tātad cik reizes 5 ietilpst skaitlī 6? 5 ietilpst skaitlī 6 vienu reizi. 1 reiz 5 ir 5. Atņemam, un atlikumā paliek 1. Tātad 6/5 ir vienādas ar vienu veselu jeb 5/5 un 1/5. 1 un 1/5. Šis 1 ir tas, kas palika dalījuma atlikumā. Darīts! 3/5 dalīts ar 1/2 ir 1 un 1/5. Bet kāpēc šādi var darīt? Kāpēc dalīt ar 1/2 ir tas pats, kas reizināt ar 2? 2/1 ir tas pats, kas 2. To mums, cerams, palīdzēs saprast pavisam vienkāršs piemērs. Uzzīmēsim, piemēram, 4 aplīšus. Tātad 4 aplīši – 1, 2, 3, 4. Un, ja es tos gribētu sadalīt grupās pa 2, es dalītu šādi – lūk, viena grupa pa 2, lūk, otra grupa pa 2. Cik grupu pa 2 man sanāca? 4 dalīts ar 2, man ir 2 grupas pa 2, tātad atbilde ir 2. Bet kā būtu, ja es tos pašus 4 aplīšus – 1, 2, 3, 4 – ja es tos pašus 4 aplīšus sadalītu nevis grupās pa 2, bet gan grupās pa 1/2, kas nozīmē, ka katrā grupā būtu 1/2 aplīša? Šeit tātad būtu viena grupa, te būtu otra grupa, te – trešā grupa. Kā redzi, katrā grupā ir puse aplīša. Lūk, ceturtā grupa. Piektā grupa. Sestā grupa. Septītā un visbeidzot astotā grupa. Sanāk 8 grupas pa 1/2, tātad šis ir vienāds ar 8. Ievēro, ka no katra aplīša sanāca 2 grupas. Tātad cik grupu sanāk? Mums ir 4 aplīši, un no katra sanāk 2 grupas – atradīšu citu krāsu – no katra sanāk 2 grupas, un pavisam kopā – 8 grupas. Tātad dalīt ar 1/2 ir tas pats, kas reizināt ar 2. Var izmantot arī citus skaitļus, bet ceru, ka šis palīdz labāk saprast, kāpēc tā.