If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Video teksts

Izdali un pieraksti atbildi kā jauktu skaitli. Un mums jāizdala 3/5 ar 1/2. Ja runa ir par daļskaitļu dalīšanu, vienkārši jāatceras, ka dalīt ar daļskaitli ir tas pats, kas reizināt ar šī daļskaitļa apgriezto skaitli. Tātad šis būs tas pats, kas 3/5 reiz – ņemam šīs 3/5, dalīšanas zīmes vietā liekam reizināšanas zīmi un reizinām nevis ar 1/2, bet gan ar 1/2 apgriezto skaitli, kas ir 2/1 – tātad reizinām ar 2/1. Dalīt ar 1/2 ir tieši tas pats, kas reizināt ar 2/1. Un tagad varam vienkārši sareizināt. 3 reiz 2 ir 6, tātad skaitītājā būs 6. 5 reiz 1 ir 5. Tātad 3/5 dalīts ar 1/2 ir 6/5, ja izsakām to kā neīstu daļu. Bet mums atbilde jāpieraksta kā jaukts skaitlis. Izdalīsim 6 ar 5, lai saprastu, cik reizes 5 ietilpst skaitlī 6. Tā mēs izrēķināsim jauktā skaitļa veselo daļu un tas, kas paliks atlikumā, būs piektdaļu skaitītājā. Tātad cik reizes 5 ietilpst skaitlī 6? 5 ietilpst skaitlī 6 vienu reizi. 1 reiz 5 ir 5. Atņemam, un atlikumā paliek 1. Tātad 6/5 ir vienādas ar vienu veselu jeb 5/5 un 1/5. 1 un 1/5. Šis 1 ir tas, kas palika dalījuma atlikumā. Darīts! 3/5 dalīts ar 1/2 ir 1 un 1/5. Bet kāpēc šādi var darīt? Kāpēc dalīt ar 1/2 ir tas pats, kas reizināt ar 2? 2/1 ir tas pats, kas 2. To mums, cerams, palīdzēs saprast pavisam vienkāršs piemērs. Uzzīmēsim, piemēram, 4 aplīšus. Tātad 4 aplīši – 1, 2, 3, 4. Un, ja es tos gribētu sadalīt grupās pa 2, es dalītu šādi – lūk, viena grupa pa 2, lūk, otra grupa pa 2. Cik grupu pa 2 man sanāca? 4 dalīts ar 2, man ir 2 grupas pa 2, tātad atbilde ir 2. Bet kā būtu, ja es tos pašus 4 aplīšus – 1, 2, 3, 4 – ja es tos pašus 4 aplīšus sadalītu nevis grupās pa 2, bet gan grupās pa 1/2, kas nozīmē, ka katrā grupā būtu 1/2 aplīša? Šeit tātad būtu viena grupa, te būtu otra grupa, te – trešā grupa. Kā redzi, katrā grupā ir puse aplīša. Lūk, ceturtā grupa. Piektā grupa. Sestā grupa. Septītā un visbeidzot astotā grupa. Sanāk 8 grupas pa 1/2, tātad šis ir vienāds ar 8. Ievēro, ka no katra aplīša sanāca 2 grupas. Tātad cik grupu sanāk? Mums ir 4 aplīši, un no katra sanāk 2 grupas – atradīšu citu krāsu – no katra sanāk 2 grupas, un pavisam kopā – 8 grupas. Tātad dalīt ar 1/2 ir tas pats, kas reizināt ar 2. Var izmantot arī citus skaitļus, bet ceru, ka šis palīdz labāk saprast, kāpēc tā.