If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Parasto daļu ar atšķirīgiem saucējiem atņemšana

No 4/3 atņemam 1/5. 

Video teksts

Pamēģināsim izrēķināt, cik ir 4/3 mīnus 1/5. Ja tev šķiet, ka zini atbildi, apturi šo video un izrēķini pats. No pirmā acu uzmetiena var redzēt, ka te ir atšķirīgi saucēji. Nav skaidrs, cik būs 4/3 mīnus 1/5, jo saucēji nav vienādi, tāpēc tos vajag pārveidot, lai tie būtu vienādi. Kā lai atrod kopīgu saucēju? Tas būs skaitlis, ko var dalīt gan ar 3, gan 5, vislabāk, ja tas būs mazākais kopīgais dalāmais. Kā to aprēķināt? Sāksim ar lielāko, skaitli 5, reizināsim to, un varbūt kādu no iznākumiem varēs izdalīt arī ar 3. Pašu 5 nevar dalīt ar 3, 10 arī nevar, bet 15 gan var dalīt ar 3. 15 ir 3 reiz 5, tātad abu daļskaitļu saucējs var būt skaitlis 15. Cik būs 4/3, ja tām saucējs būs 15? Lai saucēju 3 pārvērstu par 15, mēs to reizinājām ar 5. Ja saucēju reizina ar 5 un nemaina vērtību, arī skaitītājs jāreizina ar 5. Reizināsim skaitītāju ar 5. 4 reiz 5 ir 20, tātad 4/3 būs tas pats, kas 20/15. Gatavs. Kā vienas piektdaļas saucēju pārvērst par 15? Zem daļsvītras būs 15, un lai 5 pārvērstu par 15, tas jāreizina ar 3. Ja reizinām saucēju ar 3, arī skaitītājs jāreizina ar 3, reiz trīs. 1 reiz 3 ir 3. Sanāk, ka 4/3 mīnus 1/5 varam pārveidot kā 20/15 mīnus 3/15. Tagad ir jau skaidrāk. Kas sanāks? Konkrēts skaits piecpadsmito daļu, no 20/15 mēs atņemsim 3/15. Kāds būs iznākums? Ja no 20 daļām mēs atņemam 3, sanāks 17 piecpadsmitās daļas. Iznākums ir 17/15. Tas var būt arī jaukts skaitlis, jo skaitlī 17 ir viens 15, un pāri paliek 2. Iznākums ir 1 vesels un 2/15. Paņemsim vēl vienu piemēru. Izrēķināsim, cik ir 7/10 mīnus 5/8. Piecas astotās. Vari apturēt šo video un pamēģināt to izrēķināt saviem spēkiem. Tāpat kā iepriekš, saucēji ir atšķirīgi, un mums tie jāpadara vienādi, lai varam atņemt. Kāds būtu 10 un 8 kopīgais dalāmais, ideālā gadījumā mazākais? Tas nav obligāti, bet tā būtu vieglāk. Sāksim ar lielāko no abiem skaitļiem, reizināsim to un atradīsim skaitli, ko var dalīt arī ar 8. 10 nevar dalīt ar 8, 20 arī ne, 30 arī ne, bet 40 gan var. 40 var dalīt gan ar 10, gan 8, tas ir mazākais kopīgais dalāmais. Tagad varam pārvērst abu daļu saucējus par 40. Daļskaitlis ar saucēju 40 mīnus otrs daļskaitlis ar saucēju 40 ir vienāds ar kaut ko. Cik būs 7/10 ar saucēju 40? Lai 10 pārvērstu par 40, saucējs jāreizina ar 4, arī skaitītājs jāreizina tāpat. 7 reiz 4 ir 28, tātad 7/10 ir vienādas ar 28/40. Pārveidosim arī otru daļskaitli. Lai 8 pārvērstu par 40, tas jāreizina ar 5. 8 reiz 5 ir 40. Ja reizinām saucēju ar 5, tad jāreizina arī skaitītājs – 5 reiz 5 ir 25. Sanāk, ka 7/10 mīnus 5/8 ir tieši tas pats, kas 28/40 mīnus 25/40. Tagad to ir vieglāk izrēķināt, iznākumā arī būs šādas daļas. Ja mums ir 28/40, un mēs atņemam 25/40, cik četrdesmito daļu paliks? Paliks 3/40. 28/40 mīnus 25/40 būs 3/40, 28 mīnus 25 ir 3. Atbilde gatava! 7/10 mīnus 5/8 ir 3/40.