Ja redzat šo paziņojumu, tas nozīmē, ka mums ir problēmas ielādēt ārējos resursus mājaslapā.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Galvenais saturs

Parasto daļu ar atšķirīgiem saucējiem saskaitīšana

Saskaitām parastās daļas 3/4 un 1/5. 

Video teksts

Pieņemsim, ka mums ir 9/10, un mēs gribam pie tām pieskaitīt 1/6. Kāds būs iznākums? Varētu likties: "Te jau ir dažādi saucēji. Kā tad tos var saskaitīt?" Tā arī ir, bet to var atrisināt, ja atrod kopīgu dalāmo, par ko pārvērst abus saucējus, lai tie abiem būtu vienādi. Kā atrast kopīgu saucēju? Kopīgs saucējs būs abu skaitļu, 10 un 6, kopīgs dalāmais. Kāds tas būs? Mazāko kopīgo dalāmo var viegli atrast, ja sāk ar lielāko no saucējiem, ar 10. Vai 10 var dalīt ar 6? Nevar. Tālāk, vai 20 var dalīt ar 6? Nē. Vai 30 var dalīt ar 6? Jā, 30 var dalīt ar 6. Mēs vienkārši reizinām 10 un meklējam mazāko skaitli, ko var dalīt ar 6. Tas būs 30, tātad abiem varam dot saucēju 30. Kā 9/10 pārvērst par daļskaitli ar saucēju 30? Sākumā jāsareizina saucējs ar trīs. Esam sareizinājuši saucēju ar 3, un ja negribam mainīt daļas vērtību, jāreizina arī skaitītājs, tas arī jāreizina ar 3. Ja mēs reizinām gan skaitītāju, gan saucēju ar 3, daļskaitļa vērtība nemainās. 9 reiz 3 ir 27. Kā redzi, 9/10 un 27/30 ir viena un tā pati daļa, vienkārši tagad tai saucējs ir 30. Tas ir forši, jo tagad varam piešķirt saucēju 30 arī 1/6. Ķersimies klāt. Kāds būs jaunais daļskaitlis? Vari apturēt video un pamēģināt izdomāt pats. Kas jādara ar 6, lai sanāk 30? Tas jāreizina ar 5. Ja reizinām saucēju, tas pats jādara arī ar skaitītāju, tātad 1 reiz 5 būs 5. 9/10 ir tas pats, kas 27/30, un 1/6 ir tas pats, kas 5/30. Tagad beidzot varam saskaitīt, jo saucēji ir vienādi! Saskaitām vienlīdzīgus daļskaitļus – tātad 27/30 plus 5/30 sanāk 27 plus 5, plus 5 jeb piecas trīsdesmitās. Plus 5/30. Kopā sanāk 32/30. 32/30. Ja gribam, varam šo daļskaitli vienkāršot, ir jāatrod kopīgs dalītājs. Abus var dalīt ar 2, dalām skaitītāju un saucēju ar 2. Skaitītājs dalīts ar 2 ir 16, saucējs dalīts ar 2 ir 15. Šis daļskaitlis būs vienāds ar 16/15. Ja gribam jauktu skaitli, sešpadsmitniekā ir viens 15, un pāri paliek 1. Tas ir tas pats, kas 1 un 1/15. Parēķināsim vēl. Pieņemsim, ka gribam saskaitīt 1/2 un 11/12. Vienpadsmit divpadsmitās. Vari apturēt video un mēģināt izrēķināt saviem spēkiem. Tāpat kā iepriekš, te vajag kopīgu saucēju, jo tad varētu saskaitīt uzreiz, bet mums tie vēl jāatrod, jo tie vēl nav vienādi. Mums jāatrod kopīgais dalāmais skaitļiem 2 un 12, vislabāk mazākais kopīgais dalāmais. Sāksim atkal ar lielāko no skaitļiem, ar 12. Varētu teikt, ka 12 reiz 1 ir 12, tāpēc tas ir mazākais 12 dalāmais. Vai to var dalīt ar 2? Protams! 12 var dalīt ar 2, 12 ir mazākais 2 un 12 kopīgais dalāmais. Tātad kopīgais skaitītājs būs 12. Cik divpadsmito būs 1/2? Lai 2 kļūtu par 12, tas jāreizina ar 6, un skaitītājs jāreizina tāpat. 1/2 un 6/12 ir viens un tas pats. 1 ir puse no 2, un 6 ir puse no 12. Cik divpadsmito būs 11/12? Tās jau ir divpadsmitās! 11/12 saucējs jau ir 12, tā ka nekas nav jāmaina. 11/12, un tagad varam saskaitīt. Te sanāks seši plus vienpadsmit, 6 plus 11 divpadsmitās daļas. Te ir 6 divpadsmitās plus 11 divpadsmitās, tātad 6 plus 11 divpadsmitās. Ja saskaita kopā, 6 plus 11 ir 17/12. Ja vajag jauktu skaitli, septiņpadsmitniekā ir viens 12 un pāri paliek 5, tātad 1 un 5/12. Parēķināsim vēl! Ir diezgan interesanti. Tā, pieņemsim, ka jāsaskaita trīs ceturtdaļas... 3/4 un 1/5. Viena piektdaļa. Cik sanāks? Apturi video un mēģini atrisināt saviem spēkiem. Saucēji nav vienādi, tāpēc mums jāatrod tiem kopīgs saucējs, jāatrod kopīgs dalāmais, vislabāk mazākais. Kāds ir 4 un 5 mazākais kopīgais dalāmais? Sāksim ar 5 un reizināsim to, kamēr iegūsim tādu, ko var dalīt arī ar 4. 5 nevar dalīt ar 4, 10 arī nevar dalīt ar 4. Tātad neder. 15 nevar dalīt ar 4, 20 gan var dalīt ar 4! Tas ir 5 reiz 4, tātad 20. Pamēģināsim pārrakstīt šos daļskaitļus ar saucēju 20. Cik divdesmito būs 3/4? Lai saucēju 4 pārvērstu par 20, tas jāreizina ar 5. Skaitītājs arī – 3 reiz 5 būs 15. Vienkārši – 4 reiz 5 ir 20 un ar skaitītāju tāpat, 3 reiz 5 ir 15. 3/4 ir tas pats, kas 15/20. Tagad otrs. Cik būs 1/5? Lai 5 kļūtu par 20, tas jāreizina ar 4 un skaitītājs tāpat. Šis skaitītājs jāreizina ar 4, lai sanāk 4/20. Esam pārrakstījuši 3/4 plus 1/5 kā 15/20 plus 4/20. Kāds būs iznākums? 15 plus 4 ir 19/20. 19/20. Gatavs!