If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Pozitīvo un negatīvo skaitļu dalīšana

Atklāj dalīšanas ar negatīvajiem skaitļiem pamatus.  Izveidojis Salmans Kāns.

Video teksts

Tagad, kad šo to zinām par pozitīvu un negatīvu skaitļu reizināšanu, padomāsim arī par to dalīšanu. Kā redzēsi, metode ir ļoti līdzīga. Ja abi skaitļi ir pozitīvi, arī rezultāts būs pozitīvs skaitlis. Ja viens no skaitļiem ir negatīvs – viens, nevis abi –, arī rezultāts būs negatīvs. Ja abi skaitļi ir negatīvi, rezultāts ir pozitīvs skaitlis. Bet apskatīsim piemērus. Aicinu tevi iepauzēt video, pamēģināt atrisināt pašam un tad pārbaudīt, vai mūsu atbildes sakrīt. Tātad 8 dalīts ar mīnus 2. Ja mēs 8 dalītu ar 2, sanāktu 4. Bet šeit viens no skaitļiem ir negatīvs, šis te, tāpēc rezultāts būs negatīvs. Tātad 8 dalīts ar mīnus 2 būs mīnus 4. Ejam tālāk – mīnus 16 dalīts ar plus 4. Tagad uzmanies. Plus 16 dalīts ar plus 4 būtu 4. Bet, tā kā viens no skaitļiem ir negatīvs – un tieši viens, nevis abi –, rezultāts būs negatīvs skaitlis. Tālāk mums ir mīnus 30 dalīts ar mīnus 5. 30 dalīts ar 5 būtu plus 6. Taču šeit mēs dalām negatīvu skaitli ar negatīvu skaitli, abas mīnus zīmes viena otru atceļ, tāpēc rezultāts būs plus 6. Varam pierakstīt plus zīmi – tas gan nav obligāti –, bet rezultāts ir plus 6. Negatīvu dalot ar negatīvu, tāpat kā negatīvu reizinot ar negatīvu, rezultāts būs pozitīvs skaitlis. 18 dalīts ar 2. Šis ir mazliet āķīgs piemērs. Šo tu jau prati atrisināt, pirms sākām runāt par negatīviem skaitļiem. Te mēs pozitīvu skaitli dalām ar pozitīvu skaitli, un rezultāts ir pozitīvs skaitlis. Tātad šis ir vienāds ar plus 9. Tagad pamēģināsim ko interesantāku. Šajā piemērā ir vairāki elementi – gan reizināšana, gan dalīšana. Un, ņemot vērā, kā tas ir pierakstīts, sāksim ar reizināšanu skaitītājā. Tātad skaitītājā mums ir mīnus 7 reiz 3, un šo reizinājumu mēs pēc tam dalām ar mīnus 1. Mīnus 7 reiz 3... plus 7 reiz 3 būtu 21, bet šoreiz viens no skaitļiem ir negatīvs, tāpēc reizinājums būs mīnus 21. Skaitītājā būs mīnus 21, un dalītājā – mīnus 1. Tālāk mīnus 21 dalīts ar mīnus 1. Negatīvu dalot ar negatīvu, rezultāts būs pozitīvs skaitlis. Tātad plus 21. Pierakstīšu to visu. Tātad, pozitīvu skaitli dalot ar negatīvu, rezultāts būs negatīvs skaitlis. Arī negatīvu skaitli dalot ar pozitīvu, rezultāts būs negatīvs skaitlis. Un, negatīvu skaitli dalot ar negatīvu skaitli, rezultāts būs pozitīvs skaitlis. Un, protams, arī pozitīvu skaitli dalot ar pozitīvu skaitli, rezultātā iegūsim pozitīvu skaitli. Bet nu atrisināsim pēdējo piemēru. Šajā ir tikai reizināšana, bet interesanti, ka te ir trīs reizinātāji, un tāda piemēra vēl nav bijis. Varam sākt no kreisās puses un vispirms izrēķināt, cik ir mīnus 2 reiz mīnus 7. Mīnus 2 reiz mīnus 7. Abi skaitļi ir negatīvi, mīnus zīmes viena otru atceļ, tāpēc šīs daļas rezultāts būs plus 14. Tālāk reizinām plus 14 un mīnus 1. Tagad mēs reizinām pozitīvu skaitli ar negatīvu. Viens no skaitļiem ir negatīvs, tāpēc rezultāts būs negatīvs skaitlis. Tas būs mīnus 14. Atrisināsim vēl dažus āķīgākus piemērus. Kas notiktu, ja mēs 0 izdalītu ar mīnus 5? Mums tātad ir 0 negatīvu piektdaļu. 0 dalot ar jebko, kas nav 0, rezultāts būs 0. Bet ja nu skaitļi būtu samainīti vietām? Ja nu mums būtu mīnus 5 dalīts ar 0? Šādu izteiksmi mēs nevaram atrisināt, jo nav tāda skaitļa, kuru pareizinot ar 0 varētu iegūt mīnus 5. Ir vairāki veidi, kā to var mēģināt izprast, bet parasti mēs sakām "nav atrisinājuma". Kaut ko dalot ar 0, izteiksmei nav atrisinājuma. Tāpat arī izteiksmei 0 dalīts ar 0 nav atrisinājuma.