If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Reizināšana ar laukumu modeli: 6 · 7981

Izmantojam laukumu modeli, lai sareizinātu 6 · 7981. Izveidojis Salmans Kāns.

Video teksts

Sareizināsim 6 reiz 7981. Un šoreiz to darīsim, izvēršot 7981 kā 7000 plus 900, plus 80, plus 1. Tātad 6 reiz 7981 ir tas pats, kas 6 reiz 7000 plus 6 reiz 900, plus 6 reiz 80, plus 6 reiz 1. Mēs būtībā katru saskaitāmo pareizinām ar 6. Un, lai vieglāk sekot līdzi, uzzīmēsim mazu tabuliņu. Lūk, mūsu 6, un mums būs jāsareizina 6 reiz 7000, 6 reiz 900, 6 reiz 80 un 6 reiz 1. Katram starpreizinājumam būs savs laukumiņš. Tā, uzzīmēsim. Gatavs! Tagad jāizdomā, cik ir 6 reiz 7000. 6 reiz 7 ir 42, tātad 6 reiz 7000 ir 42 000. Ar 6 reiz 900 darām tāpat – 6 reiz 9 ir 54, tātad 6 reiz 900 ir 5400. 6 reiz 80 jeb reiz 8 desmiti – 6 reiz 8 ir 48, bet mums ir 6 reiz 80, tāpēc sanāks 48 desmiti jeb 480. Visbeidzot 6 reiz 1, protams, ir vienāds ar 6. Un galarezultāts būs vienkārši šo visu skaitļu summa – 6 reiz 7000 plus 6 reiz 900, plus 6 reiz 80, plus 6 reiz 1. Tepat arī saskaitīsim. Tātad 42 000 plus 5400, plus 480, plus 6. Un cik sanāks kopā? Pie vieniem mums ir 6. Pie desmitiem mums ir 8. Pie simtiem 4 plus 4 ir 8. Pie tūkstošiem 2 plus 5 ir 7. Un visbeidzot pie desmittūkstošiem mums joprojām ir 4. Tātad kopā 47 886. Galarezultāts ir vienāds ar 47 886. Un aicinu tevi padomāt, kā šis izceļ to, ko darām ar parasto reizināšanas metodi. Tas nemaz tik ļoti neatšķiras no tā, ko darām ar parasto reizināšanas metodi. Un ir vērtīgi par to padomāt šādā veidā, jo tagad tu patiešām saproti, kas notiek reizinot. Un, kad sāksi šādas darbības veikt galvā... vismaz es, reizinot galvā, izmantoju šo pieeju. Ja kāds man jautātu, cik ir 6 reiz 7981, un man pa rokai nebūtu papīra, es vispirms izdomātu, cik ir 6 reiz 7000. 42 000; mēģināšu to atcerēties. Cik ir 6 reiz 900? 5400. Pieskaitu to pie 42 000, sanāk 47 400. Ejam tālāk – cik ir 6 reiz 80? 480. Pieskaitu to pie 47 400, sanāk 47 880. Visbeidzot, cik ir 6 reiz 1? 6. Pieskaitu to pie 47 880, ko paturēju prātā, un kopā sanāk 47 886. Šī metode palīdz saprast, kas īsti notiek, kad reizinām vairākciparu skaitļus, un tā lieti noder, lai sareizinātu galvā.