Ja redzat šo paziņojumu, tas nozīmē, ka mums ir problēmas ielādēt ārējos resursus mājaslapā.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Galvenais saturs

Ievads dalīšanā ar divciparu skaitļiem

Izmantojam aprēķinu, lai iepazītos ar dalīšanu ar divciparu skaitļiem.

Video teksts

Šajā video mēģināsim sākt dalīt ar divciparu skaitļiem. Šī ir ļoti, ļoti noderīga prasme, kas ir pamatā daudz kam citam matemātikā, bet tā ir arī interesanta, jo savā ziņā tā ir mazliet māksla. Sāksim ar to, ka mēģināsim izrēķināt, cik ir 186 dalīts ar 31. Mēs to, protams, varam pierakstīt kā 186 dalīts ar 31. Iepauzē video un pamēģini izrēķināt pats. Labi, tagad risināsim kopā, pieņemu, ka esi pamēģinājis. Reizrēķinu ar 31 es no galvas nezinu, tāpēc uzreiz atbildi pateikt nevaru. Taču manas smadzenes mēģina šos skaitļus noapaļot, lai es varētu likt lietā reizrēķinu. Piemēram, 31 ir visai tuvu 30. Tāpēc šī savā ziņā ir māksla, jo mēs izdomājam, ka, hei, šis ir tuvu 30. Un reizināt ar skaitli 30 būtībā ir tas pats, kas reizināt ar 3, tikai beigās vēl jāpieliek 0, jo reizinām ar 3 un tad vēl ar 10. Tātad, reizinot ar 30, iegūstam 30, 60, 90. Ja 3 reiz 4 ir 12, tad 30 reiz 4 ir 120. 150 skaitļa 15 vietā, un 30 reiz 6 ir 180 – skaitļa 18 vietā. Un, hei, 180 izskatās visai tuvu 186. Tātad izskatās, ka šis ir tuvu 30 reiz 6. Un, ja reiz šis ir tuvu 30, tad varbūt šeit... varbūt šeit atbilde būs 6. Pieliksim te jautājuma zīmi, jo tagad vajadzētu šo pārbaudīt. Izrēķināsim, cik ir 6 reiz 31. Pielikšu jautājuma zīmi arī te. Vai šis ir vienāds ar 6? Manis pieminētā māksla ir tas, ka mēs šeit esam izteikuši labu minējumu. Tagad pārbaudīsim, vai atbilde ir vai nav 6. Sareizināsim 31 ar 6. 31 reiz 6. 1 reiz 6 ir 6, un tālāk 3 reiz 6, kas patiesībā ir 30 reiz 6, būs vienāds ar 180. Tātad kopā 186. Viss sanāk. 186 dalīts ar 31 patiešām ir 6. Jautājuma zīmes varam nosvītrot. Atrisināsim vēl vienu piemēru. Šo nodzēsīsim. Pamēģināsim izrēķināt, cik ir, piemēram, 336 dalīts ar 48. Iepauzē video un pamēģini atrisināt pats. Es sāktu ar to, ka šis skaitlis ir visai tuvu skaitlim 50. Savukārt šis – ja domājam par skaitļiem, kas bez atlikuma dalās ar 50, mums ir 300, kas būtu 50 reiz 6, un ir 350, kas būtu 50 reiz 7, jo 5 reiz 7 ir 35. Apdomāsim šo – es patiesībā to pierakstīšu. 50 reiz 6 būs tas pats, kas 5 reiz 6 reiz 10, un tas ir 300. Savukārt 50 reiz 7 būs 350. 5 reiz 7 ir 35, un tad mēs to pareizinām vēl ar 10. Bet šis skaitlis ir kaut kur starp 300 un 350, tāpēc iespējamā atbilde varētu būt 6 vai varbūt 7. Un mēs varam katru no variantiem pārbaudīt. Sāksim ar 48 reiz 6 – pārbaudīsim pirmo kandidātu. 48 reiz 6. Tātad 8 reiz 6 būs 48. 4 reiz 6 ir 24, plus 4, kopā sanāk 288. Tas ir ievērojami mazāk nekā šis skaitlis. Patiesībā izskatās, ka tas ir tieši par 48 mazāks. Mēs te droši vien varam iespiest vēl vienu 48. Tātad 6 reizes pa 48 nebūs īstā atbilde. Izskatās, ka pareizā atbilde varētu būt 7, taču pārbaudīsim. Mēs pamēģinājām 6, tas nederēja, tagad pamēģināsim 48 reiz 7. 48 reiz 7. 8 reiz 7 ir 56. 4 reiz 7 ir 28, plus 5, kopā sanāk 336. Precīzi! Ar mēģinājumu un kļūdu metodi – tie gan bija labi pamatoti mēģinājumi – esam noskaidrojuši, ka 336 dalīts ar 48 ir vienāds ar 7. Lūk, ko es domāju, sakot, ka tā ir mazliet māksla.