If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Dalīšanas pamatdoma

Izmantojam tabulu un reizināšanas ideju, lai dalītu. Izveidojis Salmans Kāns.

Video teksts

Mums te ir 24 trijstūrīši, un šajā video es gribu tos sadalīt dažāda izmēra grupās. Vispirms es gribētu sadalīt šos 24 trijstūrus 3 grupās un saprast, cik trijstūru man būs katrā grupā. Pamēģināsim to izdarīt. Tātad es tos sadalīšu 3 vienāda izmēra grupās. Lūk, viena grupa, otra tāda paša izmēra grupa un trešā tāda paša izmēra grupa. Tātad, ja sadalām 24 objektus 3 vienāda izmēra grupās, – 1, 2, 3 – cik daudz trijstūru būs katrā grupā? Varam saskaitīt. Katrā grupā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trijstūri. Tātad varam sacīt, ka 24 dalīts ar 3 ir vienāds ar 8. Tu varbūt teiksi, ka tas taču ir ļoti līdzīgi reizināšanai. Reizināšanā mums bija 3 grupas pa 8, un mēs teicām, ka 3 reiz 8 ir 24. Un tev ir pilnīga taisnība! Ņemsim tās pašas krāsas un pierakstīsim, ka 3 reiz 8... Ja mums ir 3 grupas pa 8, kopā sanāks 24. Šī video sākumā mums bija 24 trijstūri, mēs gribējām tos sadalīt 3 vienāda izmēra grupās, katrā grupā bija 8 trijstūri. 3 grupas pa 8 ir vienāds ar 24. Bet varam uz šo paskatīties arī citādi. Notīrīsim iepriekš sazīmēto. Tātad pirmajā piemērā mēs sadalījām 24 3 vienāda izmēra grupās. Bet 24 dalīts ar 3 var uztvert arī kā dalīšanu grupās pa 3. Palūkosim, kā tas izskatās. Ja dalām grupās pa 3, viena grupa pa 3 izskatīsies šādi. Lūk, nākamā grupa pa 3. Vēl viena grupa pa 3. Gan jau saproti, kas te sanāks. Vēl viena grupa pa 3. Un vēl viena grupa pa 3. Mēģināsim saprast, cik grupu pa 3 mums sanāks. Lūk, vēl viens trijnieks, un te vēl viena grupa pa 3. Cik grupu pa 3 mums sanāca? Paskatīsimies – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupas pa 3. Tātad otrs veids, kā risināt 24 dalīts ar 3, ir sadalīt 24 grupās pa 3, un tad sanāks 8 grupas pa 3. Vēl viens variants – ja gribam šo dalījumu grupās izteikt kā reizināšanas darbību, tad 8 grupas pa 3 jeb 8 reiz 3 arī būs vienāds ar 24. Vienalga, vai mums ir 3 grupas pa 8 vai 8 grupas pa 3, kopā sanāks 24. Padarīsim to lietu interesantāku. Ņemot vērā līdz šim redzēto, cik būs 24 dalīts ar 12? Un aicinu tevi iepauzēt video, uzzīmēt 24 trijstūrus un pamēģināt saprast, cik ir 24 dalīts ar 12. Pieņemu, ka esi pamēģinājis. Ir divi veidi, kā risināt 24 dalīts ar 12. Varam savus 24 trijstūrus sadalīt grupās pa 12 un paskatīties, cik grupu sanāk, varam darīt tā. Lūk, viena grupa pa 12. Tā ir viena grupa, un te ir otra grupa pa 12. Cik grupu mums sanāca? 2 grupas pa 12. Tātad varam teikt, ka 24 dalīts ar 12 ir 2. Bet otrs tikpat saprātīgs risināšanas veids būtu sadalīt 24 trijstūrus 12 grupās, nevis grupās pa 12. Paskatīsimies, kas sanāk, ja gribam tos sadalīt 12 vienādās grupās. Viena grupa, otra grupa – darīsim šādi – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupas. Tātad vēlreiz – ja sadalām 24 trijstūrus 12 vienādās grupās, cik trijstūru ir katrā grupā? 2 trijstūri. Tātad 24 dalīts ar 12 var risināt, sadalot 24 trijstūrus 12 vienādās grupās un noskaidrojot, cik to ir katrā grupā, vai arī sadalot 24 grupās pa 12 un noskaidrojot, cik šādu grupu sanāk. Un pēdējā piemērā mēs apskatījām abas pieejas. Padarīsim to visu vēl interesantāku. Uzdošu tev pāris jautājumu. Pamēģini izdomāt, cik ir 24 dalīts ar 6 un cik ir 24 dalīts ar – ņemšu to pašu krāsu – cik ir 24 dalīts ar 4. Un arī šoreiz aicinu tevi iepauzēt video, uzzīmēt un saskaitīt trijstūrus. Cik ir 24 dalīts ar 6 un cik ir 24 dalīts ar 4? Sāksim ar 24 dalīts ar 6 un mēģināsim sadalīt 24 trijstūrus 6 vienādās grupās. Te varētu būt viena grupa, otra grupa – faktiski te katrā grupā ir 4 trijstūri, un mums ir 6 rindas, tātad trešā, ceturtā, piektā un sestā grupa. Ja sadalām 24 trijstūrus 6 vienādās grupās, cik trijstūru ir katrā grupā? Skaidrs, ka 4. 4 trijstūri katrā grupā. Otra pieeja, ko varam izmantot... mēs varētu sadalīt 24 grupās pa 6. Sadalot 24 grupās pa 6, tas varētu izskatīties šādi. Viena grupa pa 6 būtu šeit, otra te. Lūk, nākamā grupa pa 6, un gan jau tu redzi, cik grupu mums sanāk. Cik grupu pa 6 mums sanāk? 4 grupas. 4 grupas pa 6. Tagad mēģināsim saprast, cik ir 24 dalīts ar 4. Ja skatāmies uz 24 dalīts ar 4 kā 24 sadalīšanu 4 vienādās grupās, tad esam to jau uzzīmējuši. Mums ir 4 vienādas grupas, un katrā grupā ir 6 trijstūri. Ievēro, ka 24 dalīts ar 6 ir 4 un 24 dalīts ar 4 ir 6. Un tas ir tāpēc, ka 4 grupas pa 6 ir 24 jeb 4 reiz 6 ir vienāds ar 24 un tāpat arī 6 reiz 4 ir 24. Tāpat arī 6 reiz 4 ir vienāds ar 24.