If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Ievads dalīšanā

Izmanto tabulas un teksta uzdevumus, lai attēlotu dalīšanu.

Kas ir dalīšana?

Dalīšana ļauj lietu kopumu sadalīt vienādās grupās.
Dalīšanas simbols ir : .
Lai dalītu, mums jāzina lietu kopskaits. Mums arī jāzina vai nu grupu skaits, vai arī lietu skaits katrā grupā.

Vienādās grupas

Apskatīsim piemēru:
Košļājamo gumiju uzņēmums "Milzu burbulis" rīko burbuļu pūšanas konkursu. Viņi vienādi sadala 18 košļājamās gumijas 3 cilvēkiem.
Dalīšanas uzdevumi vienmēr sākas ar lietu kopskaitu.
Košļājamo gumiju kopskaits ir 18.
Košļājamās gumijas tiks vienādi sadalītas 3 cilvēkiem. Tātad vienādo grupu skaits ir 3.
Šajā uzdevumā mēs sadalām 18 košļājamās gumijas 3 grupās. To mēs varam nodemonstrēt ar izteiksmi 18 : 3.

Pamēģināsim vēl vienu piemēru

Košļājamo gumiju uzņēmums "Milzu burbulis" nolemj konkursā izmantot 16 košļājamās gumijas.
Burbuļu pūšanas konkursā piedalīsies 4 cilvēki.
1.A uzdevums
Kopā ir
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi
košļājamās gumijas, kas tiks vienādi sadalītas
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi
grupās.

1.B uzdevums
Kuru izteiksmi varam izmantot, lai parādītu 16 košļājamās gumijas, kas sadalītas 4 vienādās grupās?
Izvēlies 1 atbildi:

Tabulu izmantošana

Lai parādītu dalīšanu, varam izmantot tabulas.
Tabula ir lietu izkārtojums vienāda izmēra rindās.
18 košļājamās gumijas, kas vienādi sadalītas 3 cilvēkiem, var tikt attēlotas ar šo tabulu:
18 košļājamās gumijas ir sadalītas vienādi pa 3 rindām.
Šī tabula attēlo izteiksmi 18:3.
Kad sadalām 18 košļājamās gumijas 3 grupās, cik košļājamo gumiju ir katrā grupā?
Atrisinājumu varam atrast, saskaitot, cik punktu ir katrā rindā.
18:3=6

Atrisini 2.uzdevumu

2.A uzdevums
Šī tabula parāda visus
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi
punktus, kas sadalīti vienādi
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi
rindās.

2.B uzdevums
Kuru izteiksmi izmantot, lai attēlotu tabulu?
Izvēlies 1 atbildi:

2.C uzdevums
Katrā rindā ir
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi
punkti.

2.D uzdevums
28:7=
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi

Atrisini 3.uzdevumu

Šajā tabulā ir 35 punkti, kas sadalīti 5 vienādās rindās.
3. uzdevums
35:5=
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi

Vienādas daļas

Šis uzdevumu veids ir līdzīgs tiem, ko tikko risinājām. Tomēr šajā gadījumā mēs zinām lietu skaitu katrā grupā, nevis grupu skaitu.
Apskatīsim piemēru:
Dziedošo Poniju Zemē ir 20 poniju. Poniji katru dienu dodas izjādēs ar bērniem. Vakarā poniji atpūšas savos staļļos. Katrā stallī ir 4 poniji.
Kopā mums ir 20 poniju.
Mēs arī zinām poniju skaitu katrā vienādajā grupā. Katrā stallī ir 4 poniji.
Mēs varam izmantot dalīšanu, lai aprēķinātu, cik staļļu vajadzīgs Dziedošo Poniju Zemē.
4. uzdevums
Ar kuru skaitli būtu jāsākas mūsu dalīšanas uzdevumam?
Izvēlies 1 atbildi:

Izteiksme, lai 20 sadalītu vienādās grupās pa 4, ir 20 : 4.

Atrisināsim vēl vienu uzdevumu

Dziedošo Poniju Zemē ir 20 poniju. Tika uzbūvēti lielāki staļļi. Tagad katrā stallī ir 10 poniju.
5.A uzdevums
Kopā ir
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi
poniji. Tie tiks sadalīti vienādās grupās pa
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi
ponijiem katrā grupā.

5.B uzdevums
Kuru izteiksmi varam izmantot, lai parādītu 20 ponijus, kas sadalīti grupās pa 10?
Izvēlies 1 atbildi:

5.C uzdevums
Kuru attēlu varētu izmantot, lai parādītu 20 ponijus, kas sadalīti grupās pa 10?
Izvēlies 1 atbildi:

5.D uzdevums
20:10=
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3/5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7/4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1 3/4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0,75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12 pi vai 2/3 pi

Savienojam dalīšanu un reizināšanu

Tabula parāda 30 punktus. Punkti ir sadalīti 6 vienādās grupās pa 5 katrā grupā.
Vienādojums 30 : 6=5 attēlots tabulā.
Varētu arī sacīt, ka tabula ir veidota no 6 punktu rindām ar 5 punktiem katrā rindā.
Arī vienādojums 6 5 = 30 apraksta tabulu.
Abos vienādojumos punktu kopskaits ir 30, ir 6 vienādās grupas un katrā rindā ir 5 punkti.

Pamēģināsim vēl vienu.

6.uzdevums
Kurš vienādojums apraksta šo tabulu?
Izvēlies visas derīgās atbildes: