If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Ievads dalīšanā

Izmanto tabulas un teksta uzdevumus, lai attēlotu dalīšanu.

Kas ir dalīšana?

Dalīšana ļauj lietu kopumu sadalīt vienādās grupās.
Dalīšanas simbols ir colon .
Lai dalītu, mums jāzina lietu kopskaits. Mums arī jāzina vai nu grupu skaits, vai arī lietu skaits katrā grupā.

Vienādās grupas

Apskatīsim piemēru:
Košļājamo gumiju uzņēmums "Milzu burbulis" rīko burbuļu pūšanas konkursu. Viņi vienādi sadala start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 košļājamās gumijas start color #11accd, 3, end color #11accd cilvēkiem.
Dalīšanas uzdevumi vienmēr sākas ar lietu kopskaitu.
Košļājamo gumiju kopskaits ir start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6.
Košļājamās gumijas tiks vienādi sadalītas start color #11accd, 3, end color #11accd cilvēkiem. Tātad vienādo grupu skaits ir start color #11accd, 3, end color #11accd.
Šajā uzdevumā mēs sadalām start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 košļājamās gumijas start color #11accd, 3, end color #11accd grupās. To mēs varam nodemonstrēt ar izteiksmi start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 colon start color #11accd, 3, end color #11accd.

Pamēģināsim vēl vienu piemēru

Košļājamo gumiju uzņēmums "Milzu burbulis" nolemj konkursā izmantot start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 košļājamās gumijas.
Burbuļu pūšanas konkursā piedalīsies start color #1fab54, 4, end color #1fab54 cilvēki.
1.A uzdevums
Kopā ir
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
košļājamās gumijas, kas tiks vienādi sadalītas
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
grupās.

1.B uzdevums
Kuru izteiksmi varam izmantot, lai parādītu start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 košļājamās gumijas, kas sadalītas start color #1fab54, 4, end color #1fab54 vienādās grupās?
Izvēlies 1 atbildi:

Tabulu izmantošana

Lai parādītu dalīšanu, varam izmantot tabulas.
Tabula ir lietu izkārtojums vienāda izmēra rindās.
18 košļājamās gumijas, kas vienādi sadalītas 3 cilvēkiem, var tikt attēlotas ar šo tabulu:
18 košļājamās gumijas ir sadalītas vienādi pa 3 rindām.
Šī tabula attēlo izteiksmi 18, colon, 3.
Kad sadalām 18 košļājamās gumijas 3 grupās, cik košļājamo gumiju ir katrā grupā?
Atrisinājumu varam atrast, saskaitot, cik punktu ir katrā rindā.
18, colon, 3, equals, 6

Atrisini 2.uzdevumu

2.A uzdevums
Šī tabula parāda visus
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
punktus, kas sadalīti vienādi
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
rindās.

2.B uzdevums
Kuru izteiksmi izmantot, lai attēlotu tabulu?
Izvēlies 1 atbildi:

2.C uzdevums
Katrā rindā ir
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
punkti.

2.D uzdevums
28, colon, 7, equals
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Atrisini 3.uzdevumu

Šajā tabulā ir start color #e07d10, 35, end color #e07d10 punkti, kas sadalīti start color #11accd, 5, end color #11accd vienādās rindās.
Problem 3
start color #e07d10, 35, end color #e07d10, colon, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vienādas daļas

Šis uzdevumu veids ir līdzīgs tiem, ko tikko risinājām. Tomēr šajā gadījumā mēs zinām lietu skaitu katrā grupā, nevis grupu skaitu.
Apskatīsim piemēru:
Dziedošo Poniju Zemē ir start color #e07d10, 20, end color #e07d10 poniju. Poniji katru dienu dodas izjādēs ar bērniem. Vakarā poniji atpūšas savos staļļos. Katrā stallī ir start color #11accd, 4, end color #11accd poniji.
Kopā mums ir start color #e07d10, 20, end color #e07d10 poniju.
Mēs arī zinām poniju skaitu katrā vienādajā grupā. Katrā stallī ir start color #11accd, 4, end color #11accd poniji.
Mēs varam izmantot dalīšanu, lai aprēķinātu, cik staļļu vajadzīgs Dziedošo Poniju Zemē.
Problem 4
Ar kuru skaitli būtu jāsākas mūsu dalīšanas uzdevumam?
Izvēlies 1 atbildi:

Izteiksme, lai start color #e07d10, 20, end color #e07d10 sadalītu vienādās grupās pa start color #11accd, 4, end color #11accd, ir start color #e07d10, 20, end color #e07d10 colon start color #11accd, 4, end color #11accd, point

Atrisināsim vēl vienu uzdevumu

Dziedošo Poniju Zemē ir start color #e07d10, 20, end color #e07d10 poniju. Tika uzbūvēti lielāki staļļi. Tagad katrā stallī ir start color #7854ab, 10, end color #7854ab poniju.
5.A uzdevums
Kopā ir
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
poniji. Tie tiks sadalīti vienādās grupās pa
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
ponijiem katrā grupā.

5.B uzdevums
Kuru izteiksmi varam izmantot, lai parādītu start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponijus, kas sadalīti grupās pa start color #7854ab, 10, end color #7854ab?
Izvēlies 1 atbildi:

5.C uzdevums
Kuru attēlu varētu izmantot, lai parādītu start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ponijus, kas sadalīti grupās pa start color #7854ab, 10, end color #7854ab?
Izvēlies 1 atbildi:

5.D uzdevums
start color #e07d10, 20, end color #e07d10, colon, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, equals
 • Tavai atbildei vajadzētu būt
 • vesels skaitlis, piemēram, 6
 • vienkāršota parastā daļa, piemēram, 3, slash, 5
 • vienkāršota neīstā daļa, piemēram, 7, slash, 4
 • jaukti skaitļi, piemēram, 1, space, 3, slash, 4
 • precīzs decimāldaļskaitlis, piemēram, 0, comma, 75
 • Pi reizinājums, piemēram, 12, space, start text, p, i, end text vai 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Savienojam dalīšanu un reizināšanu

Tabula parāda start color #7854ab, 30, end color #7854ab punktus. Punkti ir sadalīti start color #e07d10, 6, end color #e07d10 vienādās grupās pa start color #11accd, 5, end color #11accd katrā grupā.
Vienādojums start color #7854ab, 30, end color #7854ab colon start color #e07d10, 6, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd attēlots tabulā.
Varētu arī sacīt, ka tabula ir veidota no start color #e07d10, 6, end color #e07d10 punktu rindām ar start color #11accd, 5, end color #11accd punktiem katrā rindā.
Arī vienādojums start color #e07d10, 6, end color #e07d10 dot start color #11accd, 5, end color #11accd = start color #7854ab, 30, end color #7854ab apraksta tabulu.
Abos vienādojumos punktu kopskaits ir start color #7854ab, 30, end color #7854ab, ir start color #e07d10, 6, end color #e07d10 vienādās grupas un katrā rindā ir start color #11accd, 5, end color #11accd punkti.

Pamēģināsim vēl vienu.

6.uzdevums
Kurš vienādojums apraksta šo tabulu?
Izvēlies visas derīgās atbildes: