If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Sasaisti ciparu vērtību ar standarta algoritmu daudzciparu skaitļu atņemšanai

Pāreja no ciparu vērtības tabulas uz standarta algoritmu, atņemot daudzciparu skaitļus. 

Video teksts

Šajā video pamācīsimies atņemt vairākciparu skaitļus. Kā piemēru izmantosim 1000 mīnus 528. Bet galvenais ir saprast dažādas metodes, to, kā tās sader kopā un kāpēc var darīt tā vai citādi. Ja gribam šo starpību parādīt vizuāli, varam iedomāties kaut ko, kas ir 1000 vienības garš. Pieņemsim, ka šis te garums ir 1000, un no tā mēs atņemsim 528. Tātad 528 mēs atņemam, un šī te starpība ir tas, kas mums paliek pāri. Un mēs gribam noskaidrot, cik tas ir. To mēs darīsim divos dažādos veidos. Vienā variantā es izmantošu tabulu ar ciparu vērtībām, un otrā variantā to, ko mēdz dēvēt par standarta metodi. Šo metodi bieži izmanto šādu skaitļu atņemšanai, īpaši tad, ja rēķinos jāizmanto pārnešana. Un es rēķināšu vienlaicīgi abos veidos, lai tu labāk saprastu, kas notiek. Tā, vispirms uzzīmēšu ciparu vērtību tabulu. Vispirms mums ir tūkstoši. Tūkstoši. Un te augšā apvilkšu ciparu, kas stāv tūkstošu vietā. Lūk, šis vieninieks tūkstošu vietā nozīmē, ka mums ir 1 tūkstotis. Tālāk nāk simti. Simti. Un šajā skaitlī mums ir 0 simtu, bet otrā ir 5 simti. Tad nāk desmiti. Desmiti. Šajā skaitlī ir 0 desmitu, bet otrā ir 2 desmiti. Un tad, protams, nāk vieni. Vieni. Šajā skaitlī ir 0 vienu, bet otrā ir 8 vieni. Pierakstīšu skaitļus arī tā, kā to dara ar standarta metodi. Man tātad ir 1 tūkstotis, tad 0 simtu, 0 desmitu un 0 vienu. Un no tā es atņemšu 5 simtus – 5 simtus –, 2 desmitus – 2 desmitus –, un 8 vienus – 8 vienus. Un tagad mēģināsim izrēķināt vienlaicīgi abos veidos. Novilkšu līnijas tabulā. Lūk, mana tabula. Sāksim ar to, kas mums ir dots. Mums ir 1000, no kura kaut kas ir jāatņem. Tabulā es to atzīmēšu kā 1 tūkstoti. No tā mēs gribam atņemt 5 simtus, 2 desmitus un 8 vienus. Kā to izdarīt? Jo šobrīd mums nav ne simtu, ne desmitu, ne vienu. Un ar standarta metodi mums ir tā pati problēma, jo mēs sākam no vieniem un gribam atņemt 8 vienus no 0 vieniem. Šeit ir tā pati problēma – kā atņemt 8 vienus? Līdzīgi gribam no 0 desmitiem atņemt 2 desmitus. Kā to izdarīt? Atbilde ir – ar pārnešanu. Mēs sadalīsim šo tūkstoti mazākās vienībās, lai mums būtu, ar ko aizpildīt pārējās vietas. Reizēm to salīdzina ar lielākas naudas sadalīšanu sīknaudā. Tātad – cik daudz simtu ir 1 tūkstotī? 1 tūkstoti varam sadalīt 10 simtos – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šeit tas izskatīsies šādi – no 1, kas ir tūkstošu vietā, man sanāk 10 simti. Problēma sāk atrisināties, jo tagad no 10 simtiem es varētu atņemt 5 simtus. No 10 simtiem 5 simtus var atņemt, bet man joprojām ir problēma ar desmitiem un vieniem. Taču tagad es vienu no šiem simtiem varu sadalīt 10 desmitos. Tā arī darīsim. Ņemam 1 simtu un pārvēršam to 10 desmitos – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, ja reiz 1 simtu esam paņēmuši prom, šeit paliek 9 simti. Bet nu mums ir 10 desmiti, un no desmitiem mēs tagad varētu atņemt. Taču pie vieniem mums joprojām nav, no kā atņemt šos 8 vienus. Droši vien nojaut, ko mēs darīsim. Varam aizņemties 1 desmitu, un tā mēs tiksim pie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vieniem. Šajā pusē varu aizņemties 1 no desmitiem, tāpēc pie desmitiem paliks 9 desmiti, un aizņemto desmitu es sadalīšu 10 vienos. Un pārējais tagad ir diezgan vienkārši. Ko mēs darām? No 10 vieniem varam atņemt 8 vienus. 10 mīnus 8 būs 2. Kā to var parādīt šeit? Atņemšanai izmantošu dzelteno krāsu. No šiem vieniem gribu atņemt 8 vienus, tātad ņemu nost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un pie vieniem paliek 2. 2 te, un 2 te. Tagad varam ķerties pie desmitiem. Ja no 9 desmitiem atņemam 2 desmitus, paliek 7 desmiti. Kā tas izskatīsies šajā pusē? Šeit man ir palikuši 9 desmiti, no tiem atņemu 2 desmitus, un man paliek 7 desmiti. Vai tur ir 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – jā, ir 7 desmiti. Mums ir 2 vieni, 7 desmiti, un šis te 7 ir tas pats 7, kas tur. Rakstīsim desmitu krāsā. Droši vien saproti, kā tas strādā, un galvenais ir ne tikai iegūt pareizo atbildi, bet saprast, kā līdz šai atbildei tiekam. Tātad – pie simtiem mums ir 9 simti, atņemam 5 simtus, un mums paliek 4 simti. Tieši tāpat šajā pusē. Man ir 9 simti, no kuriem atņemu 1, 2, 3, 4, 5 simtus, un man paliek pāri 4 simti. Šis 4 un tas 4 ir viens un tas pats. Tātad šādi tas notiek. Ar standarta metodi reizēm liekas, ka te notiek kaut kādi brīnumi, bet patiesībā mēs vienkārši sadalām 1 tūkstoti 10 simtos un tad ņemam 1 no šiem simtiem un sadalām to 10 desmitos, un tad 1 no šiem desmitiem sadalām 10 vienos. Un tad varam atņemt.