Ja redzat šo paziņojumu, tas nozīmē, ka mums ir problēmas ielādēt ārējos resursus mājaslapā.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Galvenais saturs

Sasaisti ciparu vērtību ar standarta algoritmu daudzciparu skaitļu saskaitīšanai

Pāreja no ciparu vērtības tabulas uz standarta algoritmu, saskaitot daudzciparu skaitļus. 

Video teksts

Šajā video pastrādāsim ar daudzciparu skaitļu saskaitīšanu. Taču mērķis nav tikai iegūt atbildi, bet gan saprast, kāpēc mūsu izmantotā metode strādā. Saskaitīsim 40 762 plus 30 473. Tu vari iepauzēt video un mēģināt saskaitīt pats, bet šoreiz labāk vispirms noskaties, jo te tiešām galvenais ir saprast, kā saskaitīšana notiek. Tātad vispirms saliksim pa plauktiņiem ciparu vietas vērtības. Es pierakstīšu vietas vērtības. Kreisajā pusē mums ir desmittūkstoši. Tātad desmittūkstoši, tad nāk tūkstoši, tālāk ir simti – es varētu to rakstīt ar vārdiem, bet šādi būs ātrāk –, tad nāk desmiti, un visbeidzot – vieni. Tā, vieniem ņemsim citu krāsu. Tātad – vieni. Uztaisīšu šeit tabulu, un abus lielos skaitļus sadalīšu desmittūkstošos, tūkstošos, simtos, desmitos un vienos. Un paralēli tam izmantošu pieeju, ko reizēm sauc par standarta metodi jeb standarta algoritmu. Algoritms ir smalks vārds, kā nosaukt sistēmu vai veidu, kā kaut ko darām. Bet vispirms tiksim galā ar abiem skaitļiem. Šeit mums ir 4 desmittūkstoši. 1, 2, 3, 4. Otrajā skaitlī ir 3 desmittūkstoši. 1, 2, 3. Vēlāk es tos saskaitīšu. Abos skaitļos pie tūkstošiem ir 0, tāpēc šajā kolonnā man pagaidām nekā nav. Tālāk man ir 7 simti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un šeit ir 4 simti. 1, 2, 3, 4. Ejam tālāk pie desmitiem, un šeit ir 6 desmiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te ir 7 desmiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un visbeidzot te ir 2 vieni. 1, 2. Un šeit ir 3 vieni. 1, 2, 3. Tā, tagad pārrakstīsim šo skaitli te pa labi – 4 desmittūkstoši. Te būs 40 tūkstoši, jo tūkstošu vietā ir 0. Tad nāk 7 simti, 6 desmiti un 2 vieni. Es vienkārši pārrakstu šo skaitli, bet desmiti mums ir zili. Tātad 6 desmiti un 2 vieni – kaut kā neiet man ar to krāsu mainīšanu – tātad 2 vieni. Gatavs. Tie vienkārši ir divi veidi, kā parādīt vienu un to pašu skaitli. Tālāk lejā man ir 3 desmittūkstoši, 0 tūkstošu, 4 simti, 7 desmiti un 3 vieni. Tad nu ķeramies klāt saskaitīšanai. Es varu saskaitīt šajā pierakstā un pēc tam arī šādi. Ar standarta metodi mēs sākam saskaitīt no mazākās vērtības. Tātad – 2 vieni plus 3 vieni ir vienāds ar 5 vieniem. Un tieši tāpat 2 vieni plus 3 vieni šeit būs 1, 2, 3, 4, 5 vieni. Diezgan vienkārši, nekas īpašs. Ejam tālāk pie desmitiem. Pie desmitiem mums ir 6 desmiti plus 7 desmiti, un ar standarta metodi mums sanāk 13 desmiti, bet 13 desmiti ir tas pats, kas 3 desmiti un 1 simts. Tātad mēs pārgrupējam jeb pārejam citā desmitā – redz, te mums ir 3 desmiti un 1 simts. Mēdz teikt arī "pārnest vienu", "6 plus 7 ir 13, pārnes vienu." Un varbūt izskatās pēc burvestībām, bet vienīgais, ko mēs te darām, ir tas, ka paņemam 10 desmitus un pārveidojam tos par 1 simtu. Šeit to būs vieglāk saprast. Mums tātad ir 6 desmiti un 7 desmiti, saskaitām visus kopā un sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 desmiti. Un tas, ko mēs darām, mēs sakām, ka šis ir vienāds ar 100. Tāpēc pārvērtīsim to par 1 simtu un pievienosim šeit. Pārvērtīsim un pārnesīsim. Tātad šeit lejā mēs pierakstām 3 desmitus un tad pievienojam 1 papildu simtu pie simtiem. Un kas mums tagad ir pie simtiem? Darīsim to vispirms šeit, jo šis ir interesanti. Man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 simti. Atzīmēšu to te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 un 12. Un šeit ir tā pati problēma – mūsu skaitļu sistēmā nav cipara 12, tā ka tas, ko varu darīt, ir ņemt 10 simtus un pārvērst to 1 tūkstotī. Tātad no šiem es paņemu 10 simtus un iegūstu 1 tūkstoti. Un tieši to pašu izdarīsim šeit. 1 plus 7, plus 4 ir 12. Tātad šeit pierakstām 2 simtus – jo kopā ir 12 simti, kas ir 2 simti plus 1 tūkstotis. Un mēs atkal esam pārnesuši. Ejam tālāk pie tūkstošiem. 1 plus 0, plus 0 ir 1 tūkstotis, un to mēs redzam arī šeit – 1 tūkstotis. Un visbeidzot esam tikuši līdz desmittūkstošiem. 4 desmittūkstoši plus 3 desmittūkstoši ir 7 desmittūkstoši. 4 desmittūkstoši plus 3 desmittūkstoši ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desmittūkstoši. Kopā mums sanāk 71 235. Un arī šeit ir 71 235. Ceru, ka izdevās saprast, kā strādā šīs abas metodes, kas un kā šeit notiek. Šī skaitļu pārnešana jeb pāreja citā desmitā vienkārši nozīmē parādīt vienu un to pašu skaitli dažādos veidos.