If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Ievads decimāldaļskaitļu reizināšanā

Iepazīstamies ar decimāldaļskaitļu reizināšanu ar piemēru 9 · 0,6. Izveidojis Salmans Kāns.

Video teksts

Sareizināsim 9 ar 0,6. Šis ir otrs pieraksta veids, lai sareizinātu 9 ar 0,6. Es rakstīšu šādi – 0,6. Kāds būs iznākums? Apstādini video un mēģini risināt pats. Es tev mazliet pateikšu priekšā. 0,6 ir tas pats, kas 6 dalīts ar 10. Paspēlēsimies ar skaitli 6, ko var arī pierakstīt kā 6,0. Piemēram, ja tu to dalītu ar 10 – atceries, ka dalīt ar 10, ir tas pats, kas pabīdīt komatu par vienu vietu pa kreisi. 6 dalīts ar 10 ir 0,6. Mēs pabīdām komatu vienu pozīciju pa kreisi. Es pieņemu, ka tu jau mēģināji atrisināt patstāvīgi. Es izmantošu šo vienādojumu, lai pārrakstītu reizināšanas uzdevumu. 9 reiz 0,6 ir tik pat, cik 9 reiz – 0,6 ir 6 dalīts ar 10. Šajā izteiksmē mēs varētu vispirms izpildīt dalīšanu, bet tad mēs tikai atkal iegūtu 0,6 un nonāktu pie tās pašas problēmas. Vai arī mēs varētu vispirms reizināt. Sareizināsim 9 ar 6, ko mēs jau protam, un tad dalīsim ar 10, ko mēs arī protam, jo vajag tikai pārvietot komatu. Rakstīsim 9 reiz 6. 9 reiz 6, kā mēs jau zinām, ir 54. Paņemšu oranžo krāsu – tas būs 54. Šis te ir 54. Un lai tiktu pie šīs izteiksmes, mums ir jādala ar 10. Dalīsim ar 10. Kas notiek, kad mēs kaut ko dalām ar 10? Mēs jau iepriekšējos video runājām par decimālskaitļu jēdzienu. Katra skaitļa šķira ir desmit reizes vērtīgāka par to, kas ir pa labi no tās; un katra šķira ir 1/10 no šķiras, kas atrodas pa kreisi. 54 dalīts ar 10 būs – tu vari sākt ar 54. Ieliksim arī nulli aiz komata. Dalīt ar 10 nozīmē pabīdīt komatu par vienu šķiru pa kreisi. Tas ir vienāds ar 5,4. Tam vajadzētu būt pašsaprotamam. 5 reiz 10 ir 50. 0,4 reiz 10 ir 4. Un līdzīgi arī 54 dalīts ar 10 – 54 dalīts ar 10 ir 5,4. Šī izteiksme ir vienāda ar 5,4. Un tāds arī ir iznākums. Tas ir vienāds ar 5,4. Ievēro, ka 9 reiz 6 ir 54. 9 reiz 0,6 ir 5,4. Tu varbūt ievēro kādu likumsakarību. Vienam no šiem abiem skaitļiem bija tieši viens cipars aiz komata. Uz brīdi aizmirsīsim par komatu. Kā tikko teicu - reizinot 9 ar 6, es iegūtu 54, bet tad man jādala ar 10, jo nedrīkstam pavisam aizmirst komatu, tādēļ ka mums nebija dots 6, bet gan 6/10. Tāpēc man bija viens cipars aiz komata. Padomā, vai tā ir vispārīga likumsakarība. Vai mēs vienkārši varam saskaitīt, cik ciparu ir aiz komata, un apgalvot, ka reizinājumam būs tāds pats ciparu skaits aiz komata? Apdomā to!