Ja redzat šo paziņojumu, tas nozīmē, ka mums ir problēmas ielādēt ārējos resursus mājaslapā.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Galvenais saturs

Daudzciparu dalīšanas metodes decimāldaļskaitļiem

Izmantojam ciparu vērtības, paplašināto formu un parastās daļas, lai palīdzētu dalīt ar decimāldaļskaitļiem.

Video teksts

Iepriekšējā video runājām par veidiem, kā izpildīt dalīšanu, kad kāds no skaitļiem ir decimālskaitlis vai ja dalījums būs decimālskaitlis. Mēs pielietosim šos paņēmienus arī šoreiz un ņemsim mazliet sarežģītākus piemērus. Cik ir 500 dalīts ar 200? Dalīts ar 200. Apstādini video un mēģini atrisināt pats! Viens risināšanas paņēmiens ir izteikt šo darbību kā daļskaitli un mēģināt to saīsināt tā, lai to būtu vieglāk izteikt kā decimālskaitli. Piemēram, šis būs vienāds ar – tas ir vienāds ar 500 – 500 skaitītājā un 200 saucējā. Tagad varam saīsināt šo daļskaitli. Tas ir vienāds ar pieci reiz 100 – pieci reiz 100 – un divi reiz 100 apakšā. Tas mums noder, jo simtu skaitītājā un simtu saucējā tagad var saīsināt, un tur būs viens. Darīsim tā! Tas ir vienāds ar piecām pusēm. Piecas puses. Reizināts ar simts simtajām. Reizināts ar simts simtajām, kas būs vienāds ar – kas būs vienāds ar viens. Vēl viens paņēmiens, ko varējām izmantot, ir dalīt skaitītāju ar simts. Tad skaitītājā būtu pieci; kamēr vien tu dali saucēju ar to pašu skaitli, tu nemaini daļskaitļa vērtību. Dalot saucēju ar simts, iegūstam divi. Izmantojot jebkuru no šiem paņēmieniem, varam to vienkāršāk izteikt kā piecas puses. Bet tā vēl nav galīgā atbilde. 500 dalīts ar 200 ir vienāds ar piecām otrajām, bet vai mēs varam to izteikt kā decimālskaitli? Mēs varam to izteikt kā jauktu skaitli. Piecas puses ir vienādas ar – cik reizes pieci ieiet divi? Divas reizes, un pāri paliek viena puse. Tas ir divi un viena puse. Kā varam šo te izteikt kā decimālskaitli? Tu varbūt jau pamani, ka viena puse ir tas pats, kas piecas desmitās. Tas būs vienāds ar divi un piecām desmitajām, ko, protams, varam arī pierakstīt kā 2,5 jeb divi un piecas desmitdaļas. Tātad 500 dalīts ar 200 ir 2,5. Paņemsim vēl vienu piemēru. Cik ir 0,63 dalīts ar – dalīts ar 0,07? Apstādini video un izdomā kādu risināšanas paņēmienu. Ir iespējamas vairākas risināšanas metodes. Viena no tām ir izteikt abus skaitļus simtdaļās. Piemēram, šeit ir 63 simtdaļas un šeit ir septiņas simtdaļas. Ja tev ir 63 no kaut kā, un tu to dali ar septiņām simtdaļām, cik sanāks? Ja tu sareizinātu septiņas simtdaļas ar deviņi, tu iegūtu 63 simtdaļas. Tātad 63 no kaut kā dalīts ar 7 no kaut kā ir vienāds ar deviņi. Tas būs vienāds ar deviņi. Septiņi reiz deviņi ir 63. Tātad septiņas simtdaļas reiz deviņi ir 63 simtdaļas. Vēl viens risināšanas veids būtu izteikt visu kā daļskaitli. Skaitītājā ir 0,63 un saucējā 0,07. Ja tev traucē decimālskaitļu komati, tu vari reizināt saucēju un skaitītāju ar kādu skaitli, lai atbrīvotos no komatiem. Reizināsim skaitītāju ar 100 un reizināsim arī saucēju ar 100. Tas nemaina izteiksmes vērtību, jo reizināt ar simts simtajām ir tas pats, kas reizināt ar viens. Nākamā darbība ir reizināt 63 simtdaļas ar 100, tad komats ir jāpabīda par divām vietām pa labi. Tas būs vienāds ar 63 skaitītājā un septiņām simtdaļām reiz 100 saucējā. Mēs atkal pabīdām komatu par divām vietām pa labi, tas būs septiņi. 63 dalīts ar septiņi ir vienāds ar deviņi.