If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Dalīšanas metodes decimāldaļskaitļu dalījumiem

Izmantojam ciparu vērtības ideju un parastās daļas, lai iepazītos ar dalīšanu ar decimāldaļskaitļiem.

Video teksts

Šajā video aplūkosim dažas dalīšanas metodes, kurās dalījums nav vesels skaitlis, bet gan decimālskaitlis. Izrēķināsim, cik ir trīs dalīts ar divi. Apstādini video un mēģini izrēķināt pats! Es tev jau varu pateikt priekšā, ka iznākums nebūs vesels skaitlis. Tagad risināsim kopā! Kā jau vienmēr, matemātikā ir vairāki risināšanas paņēmieni, kurus vari izmantot, lai dalītu trīs ar divi. Viens no paņēmieniem ir izteikt šo izteiksmi, trīs dalīts ar divi, kā trīs otrās jeb trīs puses. Kā mēs šo izteiksim kā decimālskaitli? Tu varbūt jau ievēroji, ka 3/2 ir tik pat, cik 2/2 plus 1/2, ļauj man to ātri pierakstīt. Tas ir vienāds ar divi plus viens skaitītājā un divi saucējā – es pierakstīšu katru soli, jo ceru, ka tas padarīs visu skaidrāku – tas ir vienāds ar divām otrajām – divām otrajām – plus vienu otro – plus 1/2. Es to sadalīju smalkāk un ieguvu divas otrās plus vienu pusi. Divas otrās ir viens vesels, tāpēc tas ir vienāds ar 1 un 1/2. Tev varbūt tagad radās doma, ka 1/2 var arī pierakstīt kā 5/10, un tas būtu pareizi. Tā vari arī uzreiz darīt, ja negribi pierakstīt katru soli – tas ir vienāds ar vienu veselu un – izsakot daļskaitli kā decimālskaitli, to darām desmitdaļās vai simtdaļās, vai tūkstošdaļās – tāpēc 1/2 ir tas pats, kas 5/10, tātad, izpaužot to kā decimālskaitli, izteiksme būs vienāda ar 1 un piecām desmitdaļām. 1 un piecas desmitdaļas. Šajā gadījumā es pierakstīju katru soli, bet ar lielāku pieredzi uzreiz pamanīsi, ka šī izteiksme ir tas pats, kas 3/2. Trīs pusēs saucējs divi ieiet skaitītājā vienu reizi, un pāri paliek 1/2. Pierakstot to kā jauktu skaitli, tas ir 1 un 1/2, un, pierakstot 1/2 kā decimālskaitli, tas ir 0,50, tāpēc šis būs 1,50. Izmantojot citu risināšanas metodi, tu ievērotu, ka trīs dalīts ar divi iznākums nebūs vesels skaitlis. Varbūt iznākums būs ar desmitdaļām, tāpēc tu mēģinātu izteikt katru skaitli desmitdaļās. Cik desmitdaļu ir skaitlī trīs? Trīs ir 30 desmitdaļas – 30 desmitdaļas – jādala ar divi – un mums jādala ar 2. 30 desmitdaļas dalīts ar divi ir vienāds ar 15 desmitdaļām. Tas ir vienāds ar 15 desmitdaļām jeb 10 desmitdaļām un 5 desmitdaļām, jeb 1,5. Šīs abas ir vienlīdz pareizas stratēģijas, lai izdomātu, cik ir trīs dalīts ar divi. Man patīk pirmā metode, jo izmantojām zināšanas par daļskaitļiem. Paņemsim citu piemēru. Paņemsim vēl dažus foršus piemērus. Cik ir 34 dalīts ar četri? Kā jau iepriekš - apstādini šo video un mēģini izrēķināt pats, pacenties izmantot kādu no pēdējā video apgūtajām metodēm. Kā jau tikko runājām – mēs varam izteikt šo kā daļskaitli, tas būs tas pats, kas 34 ceturtdaļas vai 34 dalīts ar četri, vai 34/4. Ar ko vēl šis skaitlis ir vienāds? Četri ieiet skaitlī 34 astoņas reizes, astoņas reizes, un pāri paliks vēl divi, tas ir astoņi un 2/4. Astoņi un – pierakstīsim – astoņi un 2/4 – gribu divnieku pierakstīt zilā krāsā. Astoņi un divas ceturtdaļas, 8 un 2/4 – kā es pie tā nonācu? Es teicu, ka četri ieiet skaitlī 34 astoņas reizes un ka pāri paliek vēl divi, tātad paliek vēl 2/4. Vēl viens veids, kā pierakstīt visus soļus, ir izteikt to kā 32 ceturtdaļas plus divas ceturtdaļas. 32 ceturtdaļas ir astoņi, un sanāk 8 un 2/4. 2/4 ir tas pats, kas 1/2. Tas pats, kas 1/2, un, ja izsakām to desmitdaļās, tas ir vienāds ar astoņi un – 1/2 ir tas pats, kas 5/10 – 8 un 5/10, kas, izsakot decimālskaitļos, ir astoņi un piecas desmitdaļas jeb 8,5. Uzdevums izpildīts! Paņemsim vēl vienu piemēru, kurā dalāmais un dalījums būs decimālskaitļi. Piemēram – 8,4 dalīts ar septiņi. Apstādini video un mēģini izdomāt pats! Apskatot uzdevumu, tu jau varbūt uzreiz pamani, ka 84 dalās ar 7. Ja atceramies reizrēķina tabulu, mēs zinām, ka septiņi reiz 12 ir 84 vai 84 dalīts ar septiņi ir 12, bet mums netika dots 84, bet gan 8,4. Ko tagad darīt? 84 varam izteikt desmitdaļās – 8,4 ir tas pats, kas 84 desmitdaļas. Tad 84 desmitdaļas dalīts ar septiņi vai 84 no jebkā dalīts ar septiņi ir 12 no tā vai 12 desmitdaļas. 12 desmitdaļas varam izteikt kā viens un 2/10 jeb 1,2. Uzdevums izpildīts! Rezultāts ir vienāds ar 1,2. Vēl viena metode, ko varējām pielietot, ir izteikt to pašu ar 84 skaitītājā un 10 saucējā un lasīt kā 84 desmitdaļas, un tad dalīt to ar septiņi. Dalīsim ar septiņi un izteiksim to – dalītājs ir tas pats, kas reizināšana ar apgrieztu skaitli, tāpēc reizināsim 84 desmitās ar 1/7 – kas ir vienāds ar – mēs varēsim saīsināt – un tas ir vienāds ar 84 skaitītājā un 10 reiz 7 saucējā. Desmit reiz septiņi saucējā, ko mēs tagad varam saīsināt. Dalām skaitītāju un saucēju ar septiņi, 84 dalīts ar septiņi ir 12, septiņi dalīts ar septiņi ir viens. 12 dalīts ar desmit ir 12/10, kas ir 1 un 2/10 jeb 1,2. Izpildīsim vēl vienu līdzīgu piemēru. Cik ir septiņi dalīts ar 70? Apstādini video un mēģini izdomāt pats! Kā jau iepriekš darījām, izteiksim to ar septiņi skaitītājā un 70 saucējā. Bet 70 vietā es to izteikšu kā septiņi reiz desmit, jo tad varēsim izdalīt saucēju un skaitītāju ar septiņi. Skaitītāju dalot ar septiņi, iegūstam viens, dalot saucēju ar septiņi, arī iegūstam viens. Atceries – darbība jāizpilda saucējā un skaitītājā. Ja mēs reizinām vai dalām ar vienādām vērtībām, tas nemaina daļskaitļa vērtību. Šeit atliek 1/10. Lai izpaustu to kā decimālskaitli, jāsaskaita, cik desmitdaļu mums ir. Šeit ir tikai viena desmitdaļa, iznākums ir viena desmitdaļa. Vēl viens paņēmiens, ko varējām izmantot, ir izteikt šo darbību – ko līdzīgu mēs jau šeit izdarījām – bet pierakstīt to kā septiņi dalīts ar septiņi, dalīts ar zilās krāsas septiņi un tad dalīts ar 10. Ja dalām ar septiņi reiz desmit – ļauj man aši pierakstīt. Ja dalām ar septiņi reiz desmit – mēs būtībā citādāk uzrakstīsim to pašu, ko iepriekš – tas ir vienāds ar septiņi dalīts ar septiņi, dalīts ar 10. Septiņi dalīts ar septiņi ir viens, un tad tu iegūsti viens dalīts ar 10, kas ir viena desmitdaļa.