If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Dalīšana ar daudzciparu decimāldaļskaitli

Skaties - kad uzdevumā dalītājs ir decimāldaļskaitlis, no sākuma jāpārvieto komats un tad jādala. Izveidojuši Salmans KānsunMonterey Institute for Technology and Education.

Video teksts

Mums jāizdala 1,03075 ar 0,25. Pirmais, ko gribam izdarīt tad, kad dalītājs – skaitlis, ar ko dalām – ir decimāldaļa, ir sareizināt to ar 10 tik daudz reižu, lai tas kļūtu par veselu skaitli un mēs varētu pārnest komatu pa labi. Ikreiz, kad sareizinām ar 10, komats pabīdās vienu vietu pa labi. Šajā gadījumā mēs gribam to pabīdīt divas vietas pa labi. Sareizināt 0,25 ar 10 divas reizes ir tas pats, kas 0,25 reiz 100, un šādi 0,25 esam pārveidojuši par 25. Ja ar 100 esam sareizinājuši dalītāju, tas pats jādara arī ar dalāmo – ar skaitli, kuru dalām. Tātad arī šis skaitlis jāsareizina ar 10 divas reizes, un tas nozīmē pārcelt komatu divas vietas pa labi. Pārceļam to vienu, divas vietas pa labi – tagad komats būs šajā vietā. Kāpēc mēs tā darām? Jo šī izteiksme, šis dalīšanas uzdevums ir tieši tas pats, kas 0,25... nē, labāk rakstīsim šādi – tas ir tas pats, kas daļskaitlis ar 1,03075 skaitītājā un 0,25 saucējā. Un, sareizinot 0,25 ar 10 divas reizes, mēs būtībā reizinām ar 100 – rakstīšu šo ar citu krāsu – mēs reizinām saucēju ar 100. Tas ir tas pats dalītājs, mēs to sareizinām ar 100, tāpēc ar 100 jāsareizina arī skaitītājs, lai izteiksmes kopējā vērtība paliktu nemainīga. Tāpēc arī skaitītājs jāsareizina ar 100. Un šādi šis kļūst par 25, un šis – par 103,075. Pārrakstīsim šo. Komats tagad atrodas citā vietā, tāpēc pārraksti šo arī savos pierakstos, lai viss būtu pilnīgi skaidrs. Tātad gan dalītāju, gan dalāmo esam sareizinājuši ar 100. Un tagad mums jānoskaidro, cik reizes 25 ietilpst skaitlī 103,075. Abu izteiksmju dalījums būs vienāds. Tas ir tas pats daļskaitlis, ja tā šķiet saprotamāk. Mēs tikko sareizinājām gan skaitītāju, gan saucēju ar 100, lai varētu pārcelt komatu divas vietas pa labi. Tagad, kad tas ir izdarīts, varam ķeries pie dalīšanas. Tātad vispirms – mums šeit ir 25, un dalīt ar vairākciparu skaitli vienmēr ir mazliet māksla, redzēs, kā mums ar to ies. 25 neietilpst skaitlī 1. 25 neietilpst skaitlī 10. Bet skaitlī 103 tas ietilpst. Mēs zinām, ka 4 reiz 25 ir 100, tātad 25 ietilpst skaitlī 103 četras reizes. 4 reiz 5 ir 20. 4 reiz 2 ir 8, plus 2 ir 100. To mēs zinām – 4 ceturtdaļas no eiro veido 1 eiro jeb 100 centus. Tagad atņemam. 103 mīnus 100 būs 3. Nesam lejā šo 0. Tātad nesam lejā šo 0. 25 ietilpst skaitlī 30 vienu reizi. Ja gribam, arī šeit varam uzreiz ielikt komatu, mums nav jāgaida līdz uzdevuma atrisināšanai. Dalāmajā komats ir šajā vietā, tāpēc dalījumā tas būs šeit. Tātad 25 ietilpst skaitlī 30 vienu reizi. 1 reiz 25 ir 25. Tagad atņemam – 30 mīnus 25 ir 5. Mēs, protams, varam pierakstīt arī aizņemšanos. Šis kļūst par 10, te paliek 2. 10 mīnus 5 ir 5. 2 mīnus 2 ir 0. Tātad 30 mīnus 25 ir 5. Nesam lejā 7. 25 ietilpst skaitlī 57 divas reizes, vai ne? 25 reiz 2 ir 50. 25 ietilpst skaitlī 57 divas reizes. 2 reiz 25 ir 50. Atkal atņemam. 57 mīnus 50 ir 7. Esam gandrīz galā. Nesam lejā vēl šo 5. 25 ietilpst skaitlī 75 trīs reizes. 3 reiz 25 ir 75. 3 reiz 5 ir 15, pārnesam 1 – šo iepriekšējo varam ignorēt. 3 reiz 2 ir 6, plus 1 ir 7. Atņemam un redzam, ka atlikumā nekas nepaliek. Tātad 25 ietilpst skaitlī 103 precīzi 4,123 reizes, kas ir loģiski, jo 25 ietilpst skaitlī 100 četras reizes. Šis ir mazliet lielāks nekā 100, tātad dalījums būs mazliet lielāks nekā 4. Un tieši tikpat daudz reižu 0,25 ietilpst skaitlī 1,03075. Arī šeit atbilde ir 4,123. Un arī šī daļskaitļa, šīs izteiksmes vērtība ir 4,123. Esam pabeiguši!