If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ja lietojat tīmekļa filtru, lūdzu pārliecinieties, ka *.kastatic.org un *.kasandbox.org nav bloķētas.

Galvenais saturs

Decimāldaļskaitļu salīdzināšana: 2.daļa

Salīdzinām decimāldaļskaitļus 0,0093 un 0,01 ar "lielāks par" un "mazāks par" simboliem. Izveidojis Salmans Kāns.

Video teksts

Salīdzināsim 0,1 un 0,070. Šis 1 ir desmitdaļu vietā. Tas ir tas pats, kas 1 reiz 1 desmitdaļa, un acīmredzami tas pats, kas 1 desmitdaļa. Tagad paskatāmies uz šo skaitli – tam nav nekā desmitdaļu vietā. Tam ir 7 simtdaļu vietā. Šī ir simtdaļu vieta. Tam arī nav nekā tūkstošdaļu vietā. Šo skaitli varam pārrakstīt kā 7 reiz 1 simtdaļa jeb 7/100. Tagad varam salīdzināt šos skaitļus. To varam darīt 2 veidos. Varam pārvērst 1 desmitdaļu simtdaļās. Labākais veids, kā to panākt, ir saucēju reizinot ar 10. Tas pats jādara ar skaitītāju. Es pareizināju skaitītāju un saucēju ar 10. 10 simtdaļas ir tas pats, kas 1 desmitdaļa. Šeit kļūst skaidrs, ka 10 simtdaļas ir lielākas par 7 simtdaļām. Otrs veids, par ko runājām, ir pieskaitīt klāt pa simtdaļai. Sākam ar 7 simtdaļām, 8 simtdaļas, 9 simtdaļas un nonākam līdz 10 simtdaļām. Tā nokļūstam līdz 0,1. Vairākos veidos nonākam pie tā, ka šis skaitlis ir lielāks. Pierakstīšu. Šis ir noteikti lielāks par šo. Nevienādības zīme atveras uz lielāko vērtību. Šeit mums ir 0,0093 un šeit 0,01. Nedaudz padomāsim par to. Šis 9 – paņemšu citu krāsu –, šis 9 nav desmitdaļu un simtdaļu, bet ir tūkstošdaļu vietā. Tūkstošdaļu vietā. Šis 3 ir – man sāk beigties krāsas –, šis 3 ir desmittūkstošdaļu vietā. 3 ir desmittūkstošdaļu vietā. Varam skatīties uz šo skaitli kā 9 tūkstošdaļām plus 3 desmittūkstošdaļām. Ja gribam to uzrakstīt kā desmittūkstošdaļu, varam reizināt 9 un 1000 ar 10. Tās kļūst par 90 desmittūkstošdaļām. Ja vēlamies tās saskaitīt, varam rakstīt to kā 93 desmittūkstošdaļas. 93 desmittūkstošdaļas. Desmittūkstošdaļas. Pagrūti izrunāt, ne? Padomāsim par šo skaitli – 0,01. Šis 1 ir simtdaļu vietā. Simtdaļu vietā. Tas ir tas pats, kas 1 simtdaļa. Kā varam salīdzināt 1 simtdaļu un 93 desmittūkstošdaļas? Mums jāizdomā, cik desmittūkstošdaļas ir 1 simtdaļa. Reizināsim šo skaitītāju un saucēju ar 10 divas reizes jeb reizināsim ar 100. Ja reizinām ar 10 vienreiz, iegūstam 10 tūkstošdaļas, kas ir tas pats, kas 1 simtdaļa. Reizinot ar 10 atkal, iegūstam 100 desmittūkstošdaļas – tas pats, kas 1 simtdaļa. Mēs zinām, ka 100 reiz 100 ir 10 tūkstoši. Šeit kļūst skaidrs, ka 100 desmittūkstošdaļas jeb 1 simtdaļa ir lielāka par 93 desmittūkstošaļām. Šis lielums ir mazāks par šo lielumu. Zīme "mazāks par", šaurā daļa norāda uz mazāko skaitli, platā uz lielāko. Tā ir ar nevienādības zīmēm. Skatāmies uz šo, 0,6 un 0,06. Šeit ir 6 desmitdaļu vietā, tas nozīmē 6 desmitdaļas, bet otram skaitlim 6 ir simtdaļu vietā. 6 simtdaļas ir noteikti mazākas par 6 desmitdaļām. Simtdaļa ir desmitdaļa no desmitdaļas. Šis ir diezgan vienkāršs piemērs. Šī būs lielākā vērtība, 0,6 ir lielāks par 0,06. Tagad padomāsim par 0,3 un 0,06. Šis 3 nozīmē 3 desmitdaļas. Kamēr šis 6 nozīmē 6 simtdaļas. 6 simtdaļas. Ja vēlamies tās salīdzināt tieši, varam 3 desmitdaļām skaitītāju un saucēju reizināt ar 10, nemainot daļas vērtību. 10 desmitdaļas ir tas pats, kas 1. Iegūstam 30 simtdaļas. 3 desmitdaļas ir tas pats, kas 30 simtdaļas. 30 simtdaļas ir daudz vairāk, nekā 6 simtdaļas. Šis ir lielāks par šo.